Legislatie notariala

Legislatie notariala (3)

Aceasta categorie de articole contine norme juridice, legi, regulamente, norme de aplicare care ghideaza activitatea notariala.

2016 09 Apr
Read more...

Legea Notarilor Publici nr 36 / 1995 - Republicare

Forma aplicabila pentru 'Legea 36/1995' la data 5 martie 2016 LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale - REPUBLICARE*) CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea. Art. 2 Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale şi consultaţii juridice notariale, în condiţiile prezentei legi. Art. 3 (1)Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome. (2)Pe teritoriul României funcţia…
2016 09 Apr
Read more...

Regulament de Aplicare a Legii Notarilor Publici

Forma aplicabila pentru 'Regulament din 2013' la data 5 martie 2016 REGULAMENT din 24 iulie 2013 de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Activitatea notarială pe teritoriul României se îndeplineşte de notarii publici numiţi în funcţie de către ministrul justiţiei, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, şi ale prezentului regulament. Art. 2 (1)În afara graniţelor României, activităţile notariale prevăzute de legislaţia în vigoare pot fi îndeplinite numai de persoanele cu atribuţii în acest sens din cadrul…
2016 09 Apr
Read more...

Codul Deontologic al Notarilor Publici

Forma aplicabila pentru 'Hotarirea 9/2015' la data de 14 februarie 2016 HOTĂRÂRE nr. 9 din 14 noiembrie 2015 pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din România Având în vedere Proiectul Codului deontologic al notarilor publici din România, elaborat şi prezentat Congresului Notarilor Publici din România de către Comisia pentru modificarea şi completarea Codului deontologic, luând în considerare faptul că proiectul Codului deontologic a fost supus dezbaterii tuturor notarilor publici de către Comisia de elaborare, atât prin transmitere pe e-mailul profesional al fiecărui notar public, cât şi prin postare pe site-ul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, luând în…