"Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi indeplinesc cu onoare si credibilitate publica, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"
(Juramantul Notarului Public)

Alaturi de Notarii Publici, echipa notariat Irimia din Vaslui cuprinde:

 • Secretar Registrator

  Secretar Registrator

 • Secretar Arhivar

  Secretar Arhivar

 • Reprezentant OCPI

  Reprezentant OCPI

 • Secretari Grefieri

  Secretari Grefieri

 • Secretar Registrator

  Secretar Registrator

  Desfasurandu-si activitatea sub atenta monitorizare a notarului, Secratarul Registrator este cel ce tine evidenta tuturor actelor si procedurilor notariale indeplinite de biroul notarial, prin inscrierea acestora in Registre. Registrele sunt indexul dupa care se regasesc actele in Arhiva. Acestea reprezinta rezumatul, esenta intregii activitati notariale. Registrele tinute de notariat au termen de pastrare permanent, peste ani si ani putand fi regasit orice act intocmit.

  Structura si modul de completare a Registrelor de uz notarial sunt stabilite prin lege, iar Atentia si Rigurozitatea in operarea inscrierilor trebuie sa fie maxime, orice greseala putand avea efecte neplacute peste ani.

 • Secretar Arhivar

  Secretar Arhivar

  Arhiva reprezinta memoria notariatului, atat la nivel de birou, cat si la nivel national. Fara Arhiva, nu poate fi conceputa notiunea de Notariat. Notariat inseamna certitudine, dovada fara dubiu a raporturilor juridice consfintite prin actele notariale, iar pastrarea acestor acte pentru generatiile viitoare este de esenta activitatii notariale. Atat de importanta este Arhiva, incat proprietatea asupra acesteia apartine statului, notarul fiind doar un administrator al propriei Arhive.

  Unele dintre actele notariale au timp de pastrare limitat, precum declaratii, copii legalizate, certificari, dar pentru cele mai importante proceduri, precum tranzactii imobiliare si mosteniri, termenul de pastrare este permanent.

 • Reprezentant OCPI

  Reprezentant catre OCPI

  Activitatea notariala presupune interactiunea cu un numar mare de institutii, dintre care cele mai proeminente sunt Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI), si Serviciile de Evidenta a Persoanelor, Primarii. Indeosebi catre OCPI sunt transmise toate actele notariale prin care se constituie sau se sting drepturi cu privire la imobile, precum contracte de vanzare-cumparare, contracte de donatie, de intretinere, ipoteci, certificate de mostenitor.

  Relatiile dintre biroul notarial si OCPI sunt atat de strans legate, incat este necesar ca un reprezentant al biroului sa se deplaseze permanent la sediul OCPI in vederea inregistrarii lucrarilor biroului.

 • Secretari Grefieri

  Secretari grefieri

  Activitatea Notariala este o munca de echipa. Amploarea procedurilor si complexitatea reglementarilor juridice impun, ca o conditie obligatorie pentru o maxima calitate a actelor notariale, implementarea unor algoritmi de munca bazati pe echipa. Notarii publici care activeaza in cadrul biroului sunt asistati in permanenta de patru secretari grefieri. Acestia au atributii ample, de la a tine legatura cu clientii, pana la a colecta documente in vederea completarii dosarelor clientilor si redactarea unor documente.

  Cu o buna pregatire juridica si calitate morala impecabila, secretarii grefieri trebuie sa tina pasul cu notarul public in realizarea tuturor procedurilor notariale. Acestia sunt mana dreapta a notarului public.

Impreuna suntem Societatea Profesională Notarială „Asociati Irimia” si avem sediul principal în municipiul Vaslui, strada Stefan cel Mare, nr. 91, bloc T5-T6, esplanada superioara a Teatrului de Vara Vaslui, chiar langa marea fantana arteziana. Ne desfasuram activitatea sub egida Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aceasta fiind organizaţia profesională care reuneste toti notarii publici din România, si facem parte din Camera Notarilor Publici Iasi, care reuneşte toţi notarii publici care îşi desfăşoară activitatea în judetele Iasi si Vaslui.


Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR) este membra a Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeana (CNUE), ca expresie a integrarii notariatului românesc pe plan european, procedurile si competentele notarului in Romania fiind la inaltimea bunelor practici la nivel European, în scopul oferirii unor servicii notariale riguroase şi de calitate tuturor solicitanţilor.


 • incepand de la consilierea atentă a clientului, dialogul lamuritor premergător întocmirii actului notarial, cu scopul intelegerii depline a situatiei specifice a fiecarui client si abordarii soluţiei celei mai potrivite şi mai convenabile;
 • continuand cu verificarea cu rigurozitate a actelor de proprietate şi a celorlalte documente ce stau la baza întocmirii oricaror acte notariale, indiferent de amploarea acestora, de la cea mai simpla declaratie pana la contracte ample;
 • urmate de redactarea cu claritate, si respectand toate rigorile Legii, a contractelor si oricaror alte acte notariale, expresie fidela a realatiilor stabilite intre partile semnatare. Credem ca actul notarial trebuie sa asigure realizarea intereselor partilor semnatare, cu respectarea intocmai a "literei si spiritului legii", dar fara a deveni un text criptic, ci "de la sine inteles" - doar astfel slujind interesului partilor;
 • apoi, IMPORTANT, reverificarea completa de catre un alt notar din cadrul biroului a intregului dosar si a actului anterior redactat, cu scopul de a reduce la maxim sansele aparitiei de erori, atat de rationament juridic cat si de redactare;
 • si in final, perfectarea actului notarial solicitat, ocazie cu care se poarta un dialog amplu cu partile semnatare in scopul lamuririi tuturor punctelor de interes, partile sunt invitate sa verifice personal cu atentie atat dosarul cat si actul redactat de notariat, se identifica partile semnatare si se fac eventualele plati.

Suntem birou de Notari Publici in Vaslui.
Dar ce este un notar public?
Ce avantaje ofera actele perfectate prin Notariat?

 • Dex si incercare de definire a termenului de notar public
 • Conform Legii Notarilor Publici
 • Conform Regulamentului de Aplicare a Legii Notarilor Publici

Daca vom cauta o definitie generica, in DEX vom gasi pentru temenul de "notar" urmatoarea precizare:

"Funcționar public învestit cu atribuția de a autentifica acte juridice, de a legaliza semnături, de a elibera copii legalizate, certificate etc."

In ce ne priveste, consideram ca notarul public este:

- un profesionist cu o inalta pregatire in domeniul juridic dovedita prin promovarea unor examene organizate la nivel national si cu obligatia de a urma pe toata perioada activitatii cursuri periodice de perfectionare,
- membru al forurilor profesionale stabilite prin lege - Uniunea Nationala a Notarilor Publici, si Camera Notarilor Publici la nivel regional,
- persoana investita de stat prin Ministrul Justitiei, cu autoritatea de a realiza in mod autonom si responsabil serviciul de interes public constand in perfectarea de acte si proceduri juridice clar definite de lege,
- in folosul si cu ocrotirea intereselor persoanelor fizice si juridice, ca expresie a raporturilor civile si comerciale nelitigioase stabilite intre acestea in exerciţiul drepturilor lor,
- asigurand intotdeauna respectarea legii si bunelor moravuri.

Spicuind din Legea 36/1995 a Notarilor Publici şi a Activităţii Notariale, republicata si modificata, si din Regulamentul de Aplicare a Legii Notarilor Publici, citam:
Art. 1: Activitatea notariala asigura persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Art. 2: Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale şi consultaţii juridice notariale, în condiţiile prezentei legi.

Art. 3: (1) Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome.
(2)Pe teritoriul României funcţia de notar public se organizează şi se exercită numai în condiţiile prezentei legi, în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, şi al Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere.
(3)Funcţia de notar public se exercită numai de către notarii publici membri ai Uniunii, organizaţi în cadrul Camerelor.

Art. 4 (1)Notarul public îşi exercită funcţia într-un birou notarial.[...]

Art. 1: Activitatea notariala pe teritoriul Romaniei se indeplineşte de notarii publici numiţi în funcţie de către ministrul justiţiei, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activitatii notariale nr. 36/1995,[...]

Art. 3 Prin activitate notariala se înţelege totalitatea actelor, procedurilor şi consultaţiilor îndeplinite de notarul public în exercitarea funcţiei, date în competenţa sa prin lege.

Art. 36 Propunerea de numire în funcţia de notar a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile [..] din lege se formulează de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii şi se înaintează Ministerului Justiţiei în vederea emiterii ordinului de numire, împreună cu documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, certificate de către Uniune ca fiind conforme cu originalul:[...] b)hotărârea de validare a rezultatelor examenului de definitivat, respectiv a rezultatelor concursului de admitere în funcţia de notar public, din care rezultă declararea ca admişi a candidaţilor[...]

Art. 37 Notarul public este numit în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, pe baza referatului întocmit de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei[..].

A apela la serviciile oferite de notariat confera o serie de avantaje, dintre care lapidar enuntam: consilierea partilor, explicarea efectelor juridice ale actelor intocmite; siguranta legalitatii tranzactiilor, notarul public garanteaza respectarea Legii; forta probanta superioara a ctului notarial; procedura de executare simplificata pentru actele notariale privind creante certe si exigibile; pastrarea in arhiva notariatului pentru multi ani a actelor perfectate; realizarea din oficiul de catre notariat a anumitor servicii de publicitate si transmitere catre diverse institutii a actelor perfectate de notar; economie de timp si de bani, cu o cheltuiala modica reprezentand taxele notariale evitand conflicte viitoare, deplasari inutile, asigurand legalitatea transferurilor de bunuri si valori; asigurarea confidentialitatii situatiei juridice a clientului, notarul public fiind obligat prin lege sa respecte secretul profesional.


 • notarul public consiliaza partile, ofera explicatii, poate propune solutii la problemele partilor. Prin notariat puteti rezolva o multitudine de probleme juridice, preveniti eventuale situatii conflictuale ulterioare care ar putea presupune costuri mult mai mari decât costurile serviciilor notariale;
 • notarul public garanteaza respectarea legii, indeplinirea procedurilor juridice in mod corect si legal. Partile semnatare pot fi sigure ca actul semnat de notar este legal, si produce cu adevarat efectul dorit de parti, si nu vor avea surpriza peste ani de a se regasi intr-o situatie incerta, precara, cu privire la proprietati, bunuri de valoare, si alte drepturi;
 • actul autentificat de notar se bucura de prezumtia de autenticitate si de validitate, partile netrebuind sa mai faca ulterior dovada celor inscrise in act, actul in sine fiind suficient pentru a proba relatiile dintre parti, revenind celui care contestă actul să facă proba contrarie pe calea procedurii înscrierii în fals. Spre deosebire de actele sub semnătură privată, actele autentificate de notar au o forţă probantă superioara si astfel ofera garanţii pe care alte tipuri de acte nu le ofera;
 • actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acestei creante. Aceasta inseamna un timp mai scurt pana la recuperarea creantelor, mai putin timp petrecut in instante de judecata, cost redus de recuperare a datoriilor;
 • in lipsa actului original, fie acesta pierdut sau distrus, in arhiva notariatului se pot gasi dupa multi ani originalele actelor semnate de parti. Notarul public nu va elibera originalul aflat in arhiva sa partilor, dar poate elibera acestora copii legalizate sau duplicate dupa actele orginale;
 • cu privire la imobile, terenuri, case, apartamente, spatii comerciale etc., notarul public efectueaza pentru parti serviciile de publicitate imobiliara (obtinere de extrase de carte funciara de informare sau de autentificare, inscrierea dreptului de proprietate sau a altor drepturi dobandite de parti in cartea funciara etc.) garantand astfel siguranta tranzactiilor, si obozabilitatea actelor notariale (recunoasterea lor generala, de catre oricine);
 • cu privire la relatiile de familie si divort, notarul public permite indeplinirea procedurilor in mod discret, eficient ca timp, cu un minim de stress, si notarul public asigura si transmiterea catre institutiile de evidenta a persoanelor a certificatului de divort. Nu va ramane de facut decat sa va schimbati buletinul, daca este cazul;
 • economie de timp si de bani, cu ajutorul imputernicirilor (procurilor) autentificate prin notariat, evitand deplasari lungi si scumpe;
 • notarul public, dar si personalul angajat, este obligat prin lege să respecte secretul profesional. Dialogul dumneavoastra cu notarul si actele intocmite vor fi cunoscute doar de dumneavoastra si de notariat.

Va informam cu privire la acestea deoarece dorim ca gestul dumneavoastra de a apela la serviciile oferite de notariat sa nu fie doar urmarea unei obligatii impuse de lege, "pentru ca altfel nu se poate", ci in primul rand ca rezultat al constientizarii rolului notarului public: indeplinirea in mod eficient, in conditii de maxima claritate si siguranta, a anumitor acte si proceduri juridice, dintre care, fara a avea pretentia ca am acoperit toate cazurile, enumeram (conform Art. 12 din Legea Notarilor Publici, nr 36/1995 republicata si modificata):

 • o gama larga de contracte:
  • contracte de vanzare-cumparare de imobile (terenuri, case, aprtamente, spatii comerciale etc.);
  • contracte de schimb imobiliar;
  • contracte de donatie imobile;
  • contracte de donatie de bani sau alte valori;
  • contracte de intretinere;
  • contracte de renta viagera;
  • acte de dare in plata (transferul proprietatii asupra unui bun in schimbul stingerii unei datorii);
  • acte de alipire, dezmbrare sau apartamentare de imobile;
  • contracte de partaj de bunuri mobile sau imobile;
  • contracte de imprumut cu sau fara ipoteca;
  • contracte de inchiriere;
  • contracte de garantie imobiliara, ipoteci;
  • antecontracte sau promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare;
  • contracte de comodat (imprumut de folosinta) imobile, sau autoturisme;
  • contracte de cesiune parti sociale;
  • angajamente de plata.
 • o gama larga de declaratii pe proprie raspundere:
  • declaratii cu privire la venituri realizate de o persoana;
  • declaratii de acceptare sau de renuntare la o mostenire;
  • declaratii de notorietate, privind diferente minore de nume/prenume pt o persoana;
  • declaratii privind faptul de a nu fi condus autovehicule intr-o anumita perioada;
  • declaratii privind parasirea tarii intr-un anumit termen in vederea returnarii permisului de conducere;
  • declaratii - acord privind calatoria in strainatate a minorilor;
  • declaratii - acord privind intocmirea pasaportului pentru minori;
  • declaratii privind acordul de a construi a vecinilor sub distanta impusa de lege fata de limita dintre proprietati;
  • declaratii privind acordul vecinilor de a functiona o societate comerciala intr-un aparatament sau imobil invecinat;
  • declaratii privind pierderea de documente si obtinerea de duplicate;
  • declaratii privind pastrarea sau schimbarea numelui de familie in urma unei casatorii in strainatate, cu ocazia transcrierii certificatului de casatorie;
  • declaratii privind transcrierea unor acte de stare civila sau inlocuirea permiselor de conducere eliberate in strainatate;
  • declaratii privind recunoasterea paternitatii;
  • declaratii privind incasarea unor sume de bani, reprezentand sulta sau rest de pret, achitarea unor datorii etc.;
  • declaratii privind radierea ipotecilor sau altor sarcini;
  • declaratii privind revocarea de imputerniciri (procuri);
  • declaratii privind revocarea de testamente;
  • declaratii privind Programul Prima Casa.
 • o gama larga de imputerniciri (procuri, termenii procura si imputernicire sunt sinonimi):
  • procuri privind achizitia sau instrainarea de bunuri, participarea la licitatii, sau reprezentarea in fata autoritatilor pentru perfectara altor tipuri de acte;
  • procuri privind imputernicirea unei persoane sa administreze un imobil;
  • procuri privind reprezentarea unei persoane in cadrul unui proces civil;
  • procuri privind ridicarea sau depunerea de documente de la/la diverse institutii, inclusiv caziere, permise, certificate de inmatriculare, diplome, foi matricole, acte studii, acte stare civila, situatii financiare/contabile etc.;
  • procuri privind obtinerea semnaturii digitale;
  • procuri privind valorificarea drepturilor veteranilor;
  • procuri privind reprezentarea societatilor comerciale, sau pentru dizolvarea/lichidarea acestora etc.);
  • procuri privind reprezentarea la dezbaterea unei mosteniri pe cale notariala sau judecatoreasca;
  • procuri privind ridicarea pensiei sau altor drepturi banesti;
  • procuri privind inchiderea/deschiderea de conturi bancare, efectuarea de operatiuni bancare;
  • procuri privind reprezentarea la divort, in conditiile legii.
 • in domeniul Societatilor Comerciale:
  • redactarea si autentificarea actelor constitutive sau de modificare a societatiilor comerciale (contracte, statute, acte constitutive, acte aditionale);
  • procuri privind reprezentarea societatilor comerciale, sau pentru dizolvarea/lichidarea acestora etc.);
  • procuri privind obtinerea semnaturii digitale;
  • procuri privind depunerea situatiilor financiare/contabile;
  • legalizarea specimenului de semnatura, necesar administratorilor societatilor comerciale;
  • notarul public poate certifica procesele-verbale si hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor.
 • alte tipuri de acte notariale:
  • invitaţie in Romania pentru cetăţeni străini;
  • autentificarea de testamente;
  • autentificarea acordurilor de mediere, in conditiile legii;
  • autentificarea conventiilor de alegerea a regimului matrimonial;
  • autentificarea actelor de lichidare a regimului matrimonial.
 • notarul public poate legaliza semnatura partilor numai pentru acte pentru care nu se cere forma autentica, prin lege, ca o conditie de valabilitate. Actul poate fi redactat de parti si doar prezentat notarului, sau poate fi redactat chiar de notar. Partile vor semna personal actul, in fata notarului public, prin incheierea de legalizare a semnaturii notarul certificand acest fapt;
 • autentificarea de testamente;
 • autentificarea de declaratii de revocare a unui testament;
 • autentificarea de declaratii privind acceptarea testamentului de catre mostenitorii legali;
 • autentificarea de declaratii de optiune succesorala, privind acceptarea sau renuntarea la mostenire;
 • autentificarea de declaratii privind retractarea renuntarii la mostenire, in conditiile legii;
 • autentificarea de procuri privind dezbaterea mostenirii pe cale notariala sau judecatoreasca;
 • autentificarea de declaratii privind revocarea unor astfel de procuri anterior intocmite;
 • autentificarea actelor de lichidare a comunitatii de bunuri premergator dezbaterii mostenirii;
 • intocmirea certificatelor de mostenitor, de calitate de mostenitor, sau de legatar (beneficiar al unui testament);
 • indeplinirea procedurii prealabile dezbaterii mostenirii pe cale judecatoreasca, privind verificarea in Registrele Nationale Notariale a inregistrarilor cu privire la defunctul in cauza.
 • daca sotii se inteleg cu privire la desfacerea casatoriei, pot realiza divortul pe cale notariala, atat in cazul in care nu au copii, cat si in cazul in care au copii, indiferent daca sunt majori sau minori;
 • in cazul in care sotii nu au copii comuni, sau daca toti copii sunt majori, sotii trebuie sa se inteleaga asupra numelui de familie pe care il vor purta dupa casatorie, putand sa fie cel obtinut prin casatorie, sau sa revina la numele anterior;
 • in cazul in care sotii au copii comuni minori, pe langa numele de familie pe care il vor purta trebuie sa se mai inteleaga si asupra domiciliului minorilor, asupra programului petrecut de minori cu parintii si modalitatea de păstrare a legăturilor personale, si asupra contribuţiei fiecăruia dintre părinţi la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor după divorţ.

Notarul public poate certifica urmatoarele fapte, constatate personal:

 • faptul ca o persoana se afla in viata;
 • faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc la un anumit moment;
 • faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care solicita certificarea;
 • faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii, citatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acestei persoane, in caz de prezentare.
 • notarul public poate legaliza specimenul de semnatura al persoanei care se prezinta personal la sediul biroului notarial si care va semna in fata notarului public. Foarte des, administratorilor societatilor comerciale le este utila aceasta procedura;
 • pentru legalizarea sigiliului, partea il va prezenta notarului public care, dupa verificare si amprentare, va intocmi incheierea de legalizare.
 • prin incheierea de data certa notarul public atesta prezentarea unui document, cu indicarea denumirii documentului, a datei si orei la care i-a fost prezentat notarului documentul, si a starii acestuia.
 • notarul public elibereaza copii legalizate dupa inscrisurile originale prezentate de parti sau aflate in original in arhiva biroului notarial, dupa confruntarea copiei cu originalul. Se pot legaliza copii atât de pe un înscris original în întregime, cât şi de pe părţi determinate ale acestuia, cu condiţia să nu se denatureze înţelesul integral al înscrisului. În cazul în care confruntarea copiei cu originalul înscrisului cere o pregătire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntării efectuate de către un expert desemnat de notar, potrivit legii. În acest caz, încheierea este semnată şi de expert.
 • traducerile de pe inscrisuri se efectueaza de traducatorul atestat potrivit legii, care le va semna, iar notarul public va legaliza semnatura traducatorului. Legalizarea semnaturii traducatorului se poate face si dupa specimenul de semnatura al acestuia, depus la biroul notarial.
 • primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit notarul public;
 • activităţi fiduciare, în condiţiile legii;
 • numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
 • înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
 • certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora;
 • lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;
 • orice alte operaţiuni prevăzute de lege.
 • notarii publici pot da şi alte consultaţii juridice în materie notarială decât cele privind conţinutul actelor pe care le îndeplinesc şi pot participa, în calitate de specialişti desemnaţi de părţi, la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.

Principiile care ghideaza notarul public

 • principiul echidistantei si impartialitatii fata de solicitantii actului notarial;
 • principiul adevarului, echitatii si bunei credinte a notarului;
 • principiul legalitatii actului si procedurilor notariale;
 • principiul confidentialitatii activitatii desfasurate de notarul public;
 • principiul libertatii contractuale, circumscris doar ordinii pozitive de drept si bunelor moravuri.

Fundamentul activitatii notarului public este încrederea solicitantilor, care poate fi obtinuta doar daca notarul public este un consilier convingator si echidistant, capabil sa explice partilor reglementarile legale si sa transpuna vointa acestora în termeni juridici. Notarul public trebuie să ceară şi să dea lămuriri părţilor asupra conţinutului actelor instrumentate spre a se convinge că partile le-au înţeles sensul şi le-au acceptat efectele, în scopul prevenirii litigiilor. Activitatea desfasurata de notarul public cu competenta si impartialitate evita declansarea litigiilor si urmareste armonizarea intereselor partilor.


Pentru a asigura impartialitatea, functia de notar public este autonoma, ceea ce împiedica orice influenta a altor persoane straine de act în îndeplinirea procedurilor prevazute de lege în competenta notarului. In indeplinirea atributiilor sale, notarul este supus doar Legii. Notarii publici au obligaţia să verifice ca actele pe care le instrumentează să nu cuprindă clauze contrare legii şi bunelor moravuri. În situatia în care se solicita îndeplinirea unui act prin care constata ca se încalca dispozitiile legale, notarul are obligatia de a refuza intocmirea actului, iar daca partile insista, notarul public are posibilitatea emiterii unei încheieri de respingere motivata a indeplinirii actului. Astfel, actele purtand semnatura si sigiliul notarului public sunt un element de SIGURANTA SI CERTITUDINE JURIDICA.

Notarul, Garant al Libertatii Contractuale, cu respectarea Legii si Bunelor Moravuri

Echidistant Impartial

Adevar Buna Credinta

Legal Confidential